Vizyonumuz

Özel Zarife Hanım Anaokulunun Vizyonu; Çocukların Gelişim Düzeyleri, Ilgi Alanları Ve Ihtiyaçlarına Göre Hazırlanan Eğitim Programı, Bilimsel Bilgiyi Ön Plana Çıkaran, Sanatsal Ve Kültürel Etkinliklere Önem Veren, Yaratıcılığı Destekleyen Eğitim Anlayışı Ve Aile Katılımına Olan Desteği Ile Ulusal Ve Uluslararası Düzeyde Bilinen Ve Tercih Edilen Bir Kurum Olmaktır. Bu Bağlamda Hedefimiz;

-Çocuklara Kendi Etkinliklerini Seçebildikleri Ortamlar Hazırlayarak, Onların, Plan Oluşturma, Izleme, Uygulama, Tamamlama Ve Yorum Yaparak Kendilerini Ifade Etme Ve Özdisiplin Yeteneklerini Geliştirmelerine Olanak Tanıyan,

-Çocukların Bilgi Edinmede Oyun, Gözlem Ve Duygularını Kullanarak Hem Kendilerini Ve Birbirlerini Tanımaya, Hem De Dünyanın Nasıl Işlediğini Anlamaya Çalışmalarını Teşvik Eden,

-Çocuğun Öğrenmede Etkin, Seçici Ve Karar Verici, Öğretmenin Ise Daha Pasif, Teşvik Edici, Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Bir Görev Üstlenmesini Sağlayan,

-Aydınlatma, Ses Düzeni, Güvenlik, Havalandırma, Temizlik, Yaşam/Oyun Alanı Konularında Uluslararası Standartlara Uyan Ve Yeni Standartların Geliştirilmesi Için Yol Gösteren,

-Toplumun Özelliklerine Uygun Ancak Evrensel Özellikleri De Göz Ardı Etmeyen,

-Personelinin Yüksek Motivasyonla Çalıştığı Ve Bu Motivasyonun Getirdiği Olumlu Özellikleri Çocuklara Yansıttığı,

-Çalışanlarının Ve Velilerinin Bu Okulda Olmaktan Mutluluk Ve Gurur Duyduğu,

-Çocuklara, Onların Daha Sonraki Eğitimlerine Temel Oluşturacak Kaliteli Eğitim Veren,

-Tüm Okulöncesi Alanında Çalışanlarla Karşılıklı Etkileşim Içinde, Şeffaf, Geri Bildirimlere Dayalı Istekler Doğrultusunda Gelişmeye Açık,

-Personelinin, Velilerinin Ve Öğrencilerinin Parçası Olmaktan Mutluluk Ve Gurur Duyduğu, Araştırmacı Kimliğini Yeni Projelerle Destekleyen, Bilime Katkıda Bulunan Ve Sürekli Gelişim Gösteren,Bir Okul Olmaktır.