Eğitim Felsefemiz

Özel Zarife Hanım Anaokulu, çocuklara bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel alanlarda doğru eğitimin ve öğrenme ortamının sunulması bilinci ile hareket eder. Okulumuzda, etkin öğrenme ve sorgulamaya dayalı proje destekli eğitim, çoklu zeka kuramı ve yaşayan değerler yaklaşımlarının sentezinden oluşan bir eğitim programı uygulanmaktadır. Çocuklar bu programda merak ederek, sorarak, yaparak, yaşayarak, eğlenerek öğrenirken, ilgi alanlarını ve güçlü oldukları yanlarını geliştirirler. Tüm duyularını ve yaratıcılıklarını kullanarak, gözlem yaparak, grup çalışmalarının zevkine vararak, problem çözerek öğrendiklerini yaşama geçirirler. Bu program aynı zamanda ilköğretime hazırlayıcı nitelikte olup, eğitimin devamlılığı göz önünde bulundurulmaktadır.